Designa, utveckla, professionell tillverkare

Kultur

Företagsfilosofi

Människoorienterad, "pragmatisk innovation, kvalitetsorienterad, standardiserad ledning, kundnöjdhet."

Följ den folkorienterade principen

Regelbunden gratis kompetens- och kvalitetsutbildning för anställda varje år, tillhandahåll gratis måltider för anställda, tillhandahåll gratis sovsalar för anställda, tillhandahåll betald ledighet för anställda och organisera teambuilding för anställda.

Håll dig till pragmatisk innovation

Skapa ett produktutvecklingsteam som vågar prova, vågar tänka och våga göra, och ständigt skapa nya produkter som leder marknadens framkant och möter kundernas behov.

Håll dig till det kvalitetsorienterade

Bygg ett produktionsteam och kvalitetskontrollteam som betraktar produktkvalitet som företagets liv.

Följ den standardiserade hanteringen

Följ ISO9001-ledningssystemet som modell och ständigt förbättra arbetsstandarderna och kraven för att skapa förstklassiga hantverkare.

Håll dig till kundnöjdhet som mål

Följ integriteten som våra kärnfunktioner, till kundernas behov för vår strävan, för att öka kundnöjdheten för vårt mål.